آپارتمان 120 متری
آپارتمان (فروشی)
420,000,000 تومان
 

درخواست رهن آپارتمان تا 60 میلیون

درخواست رهن و اجاره جدید
درخواست رهن آپارتمان  تا 60 میلیون
آپارتمان (درخواست اجاره)
60,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 360 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
360,000,000 تومان
درخواست خرید منزل مستقل تا یک میلیارد تومان
ویلایی/حیاط دار (درخواست خرید)
1,000,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 280 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
280,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 450 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
450,000,000 تومان

آپارتمان 71 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 71 متری
آپارتمان (فروشی)
266,000,000 تومان

آپارتمان 73 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 73 متری
آپارتمان (فروشی)
240,000,000 تومان

آپارتمان 72 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 72 متری
آپارتمان (فروشی)
265,000,000 تومان
اپارتمان، ۱۴۰ متر، ۳ خوابه، کلید نخورده
آپارتمان (فروشی)
۶۸۶۰۰۰۰۰۰ تومان
رهن و اجاره مغازه 40 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
4,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان 120 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
90,000,000 تومان

درخواست رهن و اجاره آپارتمان

درخواست رهن و اجاره
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
آپارتمان (درخواست اجاره)
35,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
آپارتمان (درخواست اجاره)
15,000,000 تومان
خریدار آپارتمان تا 200 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
200,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 170 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
170,000,000 تومان
رهن واجاره اپارتمان ۷۰ متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره مغازه 25 متری  در پردیس یک
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
10,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
15,000,000 تومان
رهن آپارتمان 85 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
48,000,000 تومان
آپارتمان 125 متری 3خوابه
آپارتمان (رهن/اجاره)
60,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان 106 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
73,000,000 تومان
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (فروشی)
180,000,000 تومان
معاوضه آپارتمان 89 متری مهاجران بااراک
آپارتمان (معاوضه)
165,000,000 تومان

آپارتمان 89 متری

سند در دست اقدام
آپارتمان 89 متری
آپارتمان (فروشی)
165 میلیون تومان
آپارتمان 104 متری
آپارتمان (فروشی)
395,200,000 تومان
مغازه 23.5 متری
تجاری/اداری(فروشی)
376,000,000 تومان

مغازه 29 متری

سند آزاد
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(فروشی)
435,000,000 تومان
خریدار آپارتمان تا 200 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
200,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان
آپارتمان (درخواست خرید)
300,000,000 تومان