جستجوی ملک

  *   سپردن ملک  
* برای خرید * برای اجاره *   * برای فروش * برای اجاره *
                     

 

 

درخواست ملک

  *   جستجو در درخواست های  
* برای خرید * برای اجاره *   * خرید * اجاره *
                     

 

جدیدترین املاک

مساحت (مترمربع) : 85
رهن : 20,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان

قیمت کل (تومان) : 1,224,000,000 تومان
مساحت (مترمربع) : 102

قیمت کل (تومان) : 192,000,000 تومان
مساحت (مترمربع) : 240

قیمت کل (تومان) : 1,647,000,000 تومان
مساحت (مترمربع) : 135

قیمت کل (تومان) : 1,345,000,000 تومان
مساحت (مترمربع) : 112

جدیدترین درخواست ها

حداکثر قیمت رهن : 60,000,000 تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000 تومان
نوع ملک مورد نظر : آپارتمان

حداکثر قیمت رهن : 70,000,000 تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000 تومان
نوع ملک مورد نظر : آپارتمان

حداکثر قیمت خرید : 1,111 تومان
نوع ملک مورد نظر : آپارتمان

حداکثر قیمت خرید : 600,000,000 تومان
نوع ملک مورد نظر : آپارتمان

حداکثر قیمت خرید : 650,000,000 تومان
نوع ملک مورد نظر : آپارتمان