اجاره 120 متری با صاحب خانه
توضیحات کلا 3 طبقه تکواحدی - مالک در طبقه اول ساکن است - تخلیه و آماده تحویل می باشد
40,000,000 تومان
فروشگاه های جدید

 

 

خدمات جدید