جستجوی ملک                   
ثبت ملک                           
ثبت درخواست                    
جستجو در درخواست های    

درخواست خرید آپارتمان
توضیحات با مبلغ 430 میلیون تومان - ترجیحا دو خوابه - طبقات بالا حتما با آسانسو
430,000,000 تومان
فروش سوله یا واحد آپارتمان
توضیحات این ملک با تمامی انشعابات صنعتی با مبلغ 120 میلیون پول برای سر دادن با
210,000,000 تومان