رهن آپارتمان 80 متری در پردیس 2

رهن آپارتمان 80 متری در پردیس 2

اجاره ماهانه: 90,000,000 تومان
ودیعه (رهن): 500 تومان
رهن شش ماهه آپارتمان 66 متری

رهن شش ماهه آپارتمان 66 متری

اجاره ماهانه: 500 تومان
ودیعه (رهن): 70,000,000 تومان
آپارتمان 75 متری

آپارتمان 75 متری

اجاره ماهانه: 1,200,000 تومان
ودیعه (رهن): 35,000,000 تومان
اجاره سوله 140 متری

اجاره سوله 140 متری

اجاره ماهانه: 1,000,000 تومان
ودیعه (رهن): 10,000,000 تومان