جستجو

درخواست رهن و اجارهrss

درخواست رهن آپارتمان در پردیس یک
توضیحات تا تاریخ 5 مرداد تخلیه شود - 4 نفر
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 60000000
درخواست رهن و اجاره
توضیحات توان پرداخت 70 میلیون + ماهانه 500 هزار تومان را دارد - تا تاریخ 4 مرداد یا زودت
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 70000000
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
توضیحات بالای 70 متر - تا اول مرداد تخلیه شود - رهن کامل تا 75 میلیون و یا رهن و اجاره ب
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 75000000
درخواست رهن آپارتمان
توضیحات حداقل 75 متر باشد - 2 خوابه باشد - تا ابتدای شهریور تخلیه شود
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 80000000
درخواست رهن آپارتمان تا 70 میلیون
توضیحات حتما دوخوابه - امکان پرداخت 70 میلیون رهن و یا تبدیل به رهن و اجاره را دارد - در
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 70000000
درخواست رهن و اجاره کارگاه
توضیحات بیش از 50 متر باشد - کف تراز باشد - کف خاک نباشد - توان پرداخت 20 میلیون + اجاره
درخواست اجاره کارخانه / کارگاه
مبلغ ودیعه (رهن): 20000000
درخواست رهن کامل آپارتمان
توضیحات امکان پرداخت تا 100 میلیون را دارد - حتما 2 خوابه - بالای 90 متر باشد - تا 20 تی
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 100000000
درخواست رهن و اجاره بالای 100 متر
توضیحات توان پرداخت 40 میلیون و ماهانه 2 میلیون اجاره را دارد - تا 10 مرداد تخلیه شود
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 40000000
درخواست رهن و اجاره
توضیحات توان پرداخت 10 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 600 هزار تومان را دارم - جای پارک ماش
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 10000000
درخواست رهن آپارتمان بزرگ در پردیس
توضیحات رهن تا 150 میلیون و قابل تبدیل به رهن و اجاره - 2 یا 3 خواب - تخلیه تا 15 تیر
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 150000000
درخواست اجاره
توضیحات با مبلغ 15 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ادبجو.گازرانی .پردیس.آیت اله
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 150000000
درخواست اجاره
توضیحات با مبلغ 10 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ادبجو.گازرانی .پردیس.آیت اله
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 10000000
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
توضیحات توان پرداخت 20 میلیون و ماهانه 1 میلیون اجاره وجود دارد - حتما دو خوابه باشد - ا
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 20000000
درخواست رهن و اجاره آپارتمان 2 خواب
توضیحات حتما دو خوابه باشد- توان پرداخت 70 میلیون و ماهانه 100 هزار تومان وجود دارد - با
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 70000000
درخواست رهن و اجاره واحد مسکونی
توضیحات توان پرداخت 30 میلیون و ماهانه 300 هزار تومان اجاره وجود دارد - در شهرکهای پردیس
درخواست اجاره آپارتمان
مبلغ ودیعه (رهن): 30000000

پیشنهاد ملک

در صورتی که ملک مورد نظر هریک از متقاضیان ملک را دارید، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرماید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
ورودی نامعتبر

لطفا شمارهخ تماس خود را وارد نمائید

ورودی نامعتبر

هر درخواست دارای یک «کد آگهی» می باشد که در قسمت «ویژگیها» درج شده است.

ورودی نامعتبر

لطفا اعداد را بازنویسی فرماید:
عوض کردن اعداد لطفا اعداد را به صورت انگلیسی وارد نماید.