فروشگاه الکتریکی
توضیحات دارای ۲۵۰۰قلم جنس الکتریکی شامل انواع لامپ،کلید وپریز،هواکش،بخاری برقی،محافظ،انو

بابازار هیچگونه توافقی با فروشگا ها ندارد و لذا هیچیک از فروشگاه ها را تایید و یا رد ننموده و مسئولیتی در قبال آن به عهده نمی گیرد.

جدیدترین املاک