دانستنیهای بابازار

نام و شماره تماس دوست، همسایه و یا فامیل هایی که ق ...
ملک فامیل، دوست و یا همسایه هایی که قصد فروش و یا ...
راهنمای خدمات بابازار جهت ثبت ملک برای مشارکت در س ...
معرفی خدمات و امکانات سایت بابازار املاک برای ساز ...
راهنمای مستاجران جهت یافتن ملک برای اجاره و معرفی ...

مطالب بیشتر

جدیدترین املاک فروشی

متری 7.400 - طبقه دوم - بدون آسانسور - دارای 35 می ...
به مبلغ 820 میلیون - تک واحدی - تخلیه - با کلیه ام ...
متری 25 میلیون - با مبلغ کل 550 میلیون - میدان هنر ...
ورودی پردیس یک از سمت کمربندی شمالی - روبه جاده کم ...
تک واحده - کلید نخورده - کلا 5 طبقه - دو خوابه - ب ...

موارد بیشتر

جدیدترین املاک رهن و اجاره

10 میلیون و ماهانه 1 یا 1.5 میلیون اجاره - میدان ه ...
مغازه 100متر بابحر12متر البته 25متر بحر کلی ملک می ...
پارکینگ ماشین سواری در ورودی پردیس یک - میدان هنر ...
اجاره به مبلغ 10 میلیون و ماهانه 800 هزار تومان ...
به مبلغ 50 میلیون و ماهانه 2.5 میلیون اجاره - تخلی ...

موارد بیشتر

جدیدترین درخواستهای خرید

مبلغ کل حداکثر 700 میلیون شود - بحر خیابان اصلی شه ...
با 230 میلیون نقد + 180 میلیون وام + رهن واحد که ح ...
حداکثر تا 700 میلیون - روبروی شورای شهر و یا در خی ...
درخواست خرید آپارتمان بالای 100 متر - تک واحدی - د ...
درخواستزمینمسکونی جهت ساخت با مبلغ یک میلیار تومان ...

موارد بیشتر

جدید ترین درخواست های اجاره

درخواست اجاره درخواست اجاره
150,000,000 تومان
با مبلغ 15 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ...
درخواست اجارهدرخواست اجاره
10,000,000 تومان
با مبلغ 10 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ...
توان پرداخت 20 میلیون و ماهانه 1 میلیون اجاره وجود ...
حتما دو خوابه باشد- توان پرداخت 70 میلیون و ماهانه ...
توان پرداخت 30 میلیون و ماهانه 300 هزار تومان اجار ...

موارد بیشتر

جدیدترین درخواستهای مشارکت در ساخت

امکان سرمایه گذاری تا 1.700.000.000 تومان - در هرک ...
آمادگی ساخت زمین یا ساختمان کلنگی در مناطق - پردیس ...
نمونه درخواست برای سازندگان، متقاضی زمین برای مشار ...

موارد بیشتر