خیابان امام خمینی

مغازه 20 متری در پاساژ طلا
تجاری/اداری(معاوضه)
350,000,000 تومان

زمین 8000 متری

سند آزاد
زمین 8000 متری
باغ/زمین (فروشی)
5,600,000,000 تومان