شهرک پردیس

درخواست رهن آپارتمان تا 60 میلیون

درخواست رهن و اجاره جدید
درخواست رهن آپارتمان  تا 60 میلیون
آپارتمان (درخواست اجاره)
60,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 360 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
360,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 280 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
280,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان تا 450 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
450,000,000 تومان

آپارتمان 71 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 71 متری
آپارتمان (فروشی)
266,000,000 تومان

آپارتمان 73 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 73 متری
آپارتمان (فروشی)
240,000,000 تومان

آپارتمان 72 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 72 متری
آپارتمان (فروشی)
265,000,000 تومان
رهن و اجاره مغازه 40 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
4,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان 120 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
90,000,000 تومان

درخواست رهن و اجاره آپارتمان

درخواست رهن و اجاره
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
آپارتمان (درخواست اجاره)
35,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
آپارتمان (درخواست اجاره)
15,000,000 تومان
رهن واجاره اپارتمان ۷۰ متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره مغازه 25 متری  در پردیس یک
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
10,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
15,000,000 تومان
رهن آپارتمان 85 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
48,000,000 تومان
آپارتمان 125 متری 3خوابه
آپارتمان (رهن/اجاره)
60,000,000 تومان
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (فروشی)
180,000,000 تومان
آپارتمان 104 متری
آپارتمان (فروشی)
395,200,000 تومان
مغازه 23.5 متری
تجاری/اداری(فروشی)
376,000,000 تومان

مغازه 29 متری

سند آزاد
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(فروشی)
435,000,000 تومان
خریدار آپارتمان تا 200 میلیون
آپارتمان (درخواست خرید)
200,000,000 تومان
درخواست خرید آپارتمان
آپارتمان (درخواست خرید)
300,000,000 تومان
فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان
آپارتمان 76 متری
آپارتمان (فروشی)
288,800,000 تومان
اجاره مغازه 27 متری در پردیس 1
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
27,000,000 تومان
فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان
فروش آپارتمان 82 متری در پردیس 2
آپارتمان (فروشی)
311,600,000 تومان

آپارتمان 75 متری

رهن و اجاره
آپارتمان 75 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
15,000,000 تومان

آپارتمان 60 متری

رهن و اجاره
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
10,000,000 تومان

مغازه 29 متری

رهن و اجاره
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
50,000,000 تومان