فروش آپارتملن 80 متری - پردیس یک
توضیحات کلا 10 طبقه - هر طبقه 4 واحد - تخلیه می باشد
فروش آپارتمان
400,000,000 تومان
خرید آپارتمان تا سقف 340 میلیون تومان
توضیحات طبقه دوم بدون آسانسور مشکل ندارد - حتما پارکینگ و انباری داشته باشد
خرید آپارتمان
340,000,000 تومان
درخواست اجاره آپارتمان
توضیحات تا 25 شهریور تخلیه باشد - دو خوابه باشد - امکانات کامل باشد
درخواست اجاره آپارتمان
20,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 800000
اجاره آپارتمان 90 متری - خیابان امام
توضیحات طبقه دوم- بدون آسانسور - تخلیه 2 روز پس از عقد اجاره
اجاره آپارتمان
22,000,000 تومان
اجاره ماهانه (تومان) : 650000
درخواست اجاره آپارتمان در پردیس1
توضیحات تا 20 شهریور تخلیه شود
درخواست اجاره آپارتمان
15,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 800000
درخواست خرید تا 350 میلیون
توضیحات دو خوابه باشد - انباری داشته باشد - پارکینگ داشته باشد
خرید آپارتمان
350,000,000 تومان
درخواست رهن تا 25 میلیون
توضیحات فقط پردیس یک - متراژ مهم نیست - تا 10 شهریور تخلیه باشد
درخواست اجاره آپارتمان
25,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 300000
اجاره 78 متری - پردیس یک
توضیحات 15 مهر تخلیه می شود - مجتمع 10 طبقه - هر طبقه 4 واحد
اجاره آپارتمان
15,000,000 تومان
اجاره ماهانه (تومان) : 800000
درخواست رهن با امکان تبدیل
توضیحات امکان تبدیل تا 700 هزارتومان اجاره - تا 4 شهریور تخلیه شود
درخواست اجاره آپارتمان
70,000,000 تومان
توان پرداخت اجاره (تومان) : 0
آپارتمان 64 متری - پردیس یک
توضیحات کلا 5 طبقه - هر طبقه 4 واحد
فروش آپارتمان
339,200,000 تومان