مستقل 270 متری- 28 متر تجاری- شن کش
توضیحات 270 متر زمین+ دو طبقه 160 متری بنا + 28 متر تجاری - هر طبقه 160 متر و
فروش ویلایی
1,910,000,000 تومان