آماده فروشrss

آپارتمان 120 متری
آپارتمان (فروشی)
420,000,000 تومان
 

آپارتمان 71 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 71 متری
آپارتمان (فروشی)
266,000,000 تومان

آپارتمان 73 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 73 متری
آپارتمان (فروشی)
240,000,000 تومان

آپارتمان 72 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 72 متری
آپارتمان (فروشی)
265,000,000 تومان
اپارتمان، ۱۴۰ متر، ۳ خوابه، کلید نخورده
آپارتمان (فروشی)
۶۸۶۰۰۰۰۰۰ تومان
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (فروشی)
180,000,000 تومان

آپارتمان 89 متری

سند در دست اقدام
آپارتمان 89 متری
آپارتمان (فروشی)
165 میلیون تومان
آپارتمان 104 متری
آپارتمان (فروشی)
395,200,000 تومان
مغازه 23.5 متری
تجاری/اداری(فروشی)
376,000,000 تومان

مغازه 29 متری

سند آزاد
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(فروشی)
435,000,000 تومان
فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان
آپارتمان 76 متری
آپارتمان (فروشی)
288,800,000 تومان
فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان
فروش آپارتمان 82 متری در پردیس 2
آپارتمان (فروشی)
311,600,000 تومان
آپارتمان 65 متری
آپارتمان (فروشی)
224,000,000 تومان
آپارتمان 121.5 متری
آپارتمان (فروشی)
401,000,000 تومان

مغازه 26 متری

سند آزاد
مغازه 26 متری
تجاری/اداری(فروشی)
338,000,000 تومان
آپارتمان 112 متری تک واحدی
آپارتمان (فروشی)
414,400,000 تومان
فروش تجاری 148 متری
تجاری/اداری(فروشی)
3,250,000,000 تومان
آپارتمان 140 متری 3 خوابه
آپارتمان (فروشی)
532,000,000 تومان

زمین 8000 متری

سند آزاد
زمین 8000 متری
باغ/زمین (فروشی)
5,600,000,000 تومان
فروش مغازه 110 متری
تجاری/اداری(فروشی)
1,148,000,000 تومان
زمین 25000 متری
باغ/زمین (فروشی)
2,500,000,000 تومان
زمین 124 متری تنگ افتاده
باغ/زمین (فروشی)
173,000,000 تومان
آپارتمان 78 متری
آپارتمان (فروشی)
265,200,000 تومان