آپارتمان (فروشی)rss
آماده فروش

آپارتمان 120 متری
آپارتمان (فروشی)
420,000,000 تومان
 

آپارتمان 71 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 71 متری
آپارتمان (فروشی)
266,000,000 تومان

آپارتمان 73 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 73 متری
آپارتمان (فروشی)
240,000,000 تومان

آپارتمان 72 متری

سند آزاد جدید
آپارتمان 72 متری
آپارتمان (فروشی)
265,000,000 تومان
اپارتمان، ۱۴۰ متر، ۳ خوابه، کلید نخورده
آپارتمان (فروشی)
۶۸۶۰۰۰۰۰۰ تومان
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (فروشی)
180,000,000 تومان

آپارتمان 89 متری

سند در دست اقدام
آپارتمان 89 متری
آپارتمان (فروشی)
165 میلیون تومان
آپارتمان 104 متری
آپارتمان (فروشی)
395,200,000 تومان
آپارتمان 76 متری
آپارتمان (فروشی)
288,800,000 تومان
فروش آپارتمان 82 متری در پردیس 2
آپارتمان (فروشی)
311,600,000 تومان
آپارتمان 65 متری
آپارتمان (فروشی)
224,000,000 تومان
آپارتمان 121.5 متری
آپارتمان (فروشی)
401,000,000 تومان
آپارتمان 112 متری تک واحدی
آپارتمان (فروشی)
414,400,000 تومان
آپارتمان 140 متری 3 خوابه
آپارتمان (فروشی)
532,000,000 تومان
آپارتمان 78 متری
آپارتمان (فروشی)
265,200,000 تومان