باغ/زمین (فروشی)rss
آماده فروش

فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان
فروش زمین 250 متری در پردیس یک
باغ/زمین (فروشی)
1,050,000,000 تومان

زمین 8000 متری

سند آزاد
زمین 8000 متری
باغ/زمین (فروشی)
5,600,000,000 تومان
زمین 25000 متری
باغ/زمین (فروشی)
2,500,000,000 تومان
زمین 124 متری تنگ افتاده
باغ/زمین (فروشی)
173,000,000 تومان