مسکونی (پیش فروش)rss
پیش فروش

آپارتمان 111 متری تک واحدی
مسکونی (پیش فروش)
455,000,000 تومان
آپارتمان 107 متری تک واحده
مسکونی (پیش فروش)
449,400,000 تومان

آپارتمان 160 متری - 3خوابه

سند در دست اقدام
آپارتمان 160 متری - 3خوابه
مسکونی (پیش فروش)
1.120.000.000 تومان

آپارتمان 150 متری -3خوابه

سند در دست اقدام
آپارتمان 150 متری -3خوابه
مسکونی (پیش فروش)
1,050,000,000 تومان