رهن و اجارهrss

رهن و اجاره مغازه 40 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
4,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان 120 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
90,000,000 تومان
رهن واجاره اپارتمان ۷۰ متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
اجاره مغازه 25 متری  در پردیس یک
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
10,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
15,000,000 تومان
رهن آپارتمان 85 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
48,000,000 تومان
آپارتمان 125 متری 3خوابه
آپارتمان (رهن/اجاره)
60,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان 106 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
73,000,000 تومان
اجاره مغازه 27 متری در پردیس 1
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
27,000,000 تومان

آپارتمان 75 متری

رهن و اجاره
آپارتمان 75 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
15,000,000 تومان

آپارتمان 60 متری

رهن و اجاره
آپارتمان 60 متری
آپارتمان (رهن/اجاره)
10,000,000 تومان

مغازه 29 متری

رهن و اجاره
مغازه 29 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
50,000,000 تومان
اجاره مغازه 110 متری
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
30,000,000 تومان
رهن کامل تجاری 148 متری مناسب برای شرکت
تجاری/اداری(رهن/اجاره)
270,000,000 تومان