درخواست رهن و اجارهrss

درخواست اجاره
توضیحات با مبلغ 15 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ادبجو.گازرانی .پردیس.آیت اله
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 تومان
درخواست اجاره
توضیحات با مبلغ 10 میلیون و ماهانه 650 هزار تومان در مناطق ادبجو.گازرانی .پردیس.آیت اله
درخواست اجاره آپارتمان
10,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
توضیحات توان پرداخت 20 میلیون و ماهانه 1 میلیون اجاره وجود دارد - حتما دو خوابه باشد - ا
درخواست اجاره آپارتمان
20,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان 2 خواب
توضیحات حتما دو خوابه باشد- توان پرداخت 70 میلیون و ماهانه 100 هزار تومان وجود دارد - با
درخواست اجاره آپارتمان
70,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره واحد مسکونی
توضیحات توان پرداخت 30 میلیون و ماهانه 300 هزار تومان اجاره وجود دارد - در شهرکهای پردیس
درخواست اجاره آپارتمان
30,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان 2خواب
توضیحات حتما دو خوابه باشد - امکان پرداخت 50 میلیون + ماهانه 600 هزار تومان وجود دارد -
درخواست اجاره آپارتمان
50,000,000 تومان
درخواست رهن آپارتمان تا 75 میلیون
توضیحات حداکثر 75 میلیون رهن کامل باشد - 1 یا 2 خواب فرقی ندارد - تا ابتدای تیرماه تخلیه
درخواست اجاره آپارتمان
75,000,000 تومان
درخواست رهن آپارتمان  در پردیس یک
توضیحات آپارتمان بالای 100 متر با مبلغ 120 میلیون رهن کامل - در پردیس یک باشد - تا تاریخ
درخواست اجاره آپارتمان
120,000,000 تومان
درخواست رهنو اجاره آپارتمان
توضیحات با مبلغ 60 میلیون و ماهانه 300 هزار تومان - حتما دو خوابه - از 1 الی 10 تیر تخلی
درخواست اجاره آپارتمان
60,000,000 تومان
درخواست رهن آپارتمان در پردیس یک
توضیحات حدکثر 75 میلیون رهن باشد - تمیز و مناسب برای عروس و داماد باشد - تا ابتدای تیرما
درخواست اجاره آپارتمان
75,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
توضیحات توان پرداخت 50 میلیون و ماهانه 1 میلیون اجاره رادارد - بالای 80 متر و تمیز باشد
درخواست اجاره آپارتمان
50,000,000 تومان
درخواست اجاره آپارتمان 2 خوابه
توضیحات در پردیس یک باشد - توان پرداخت 90 میلیون و ماهانه 500 اجاره را دارد - حتما دو خو
درخواست اجاره آپارتمان
90,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره آپارتمان
توضیحات توان پرداخت 50 میلیون و ماهالنه 800 هزار تومان اجاره را دارند - یک زوج جوان - خا
درخواست اجاره آپارتمان
50,000,000 تومان
درخواست رهن کامل آپارتمان 2 خوابه
توضیحات توان پرداخت 70 میلیون تومان پول پیش و ماهانه 150 هزار تومان را دارد - حتما دو خو
درخواست اجاره آپارتمان
70,000,000 تومان
درخواست رهن و اجاره مغازه در پردیس
توضیحات توان پرداخت مبلغ 5 میلیون و ماهانه 700 هزار تومان اجاره را دارد.
درخواست اجاره تجاری / اداری
5,000,000 تومان

پیشنهاد ملک

در صورتی که ملک مورد نظر هریک از متقاضیان ملک را دارید، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرماید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
ورودی نامعتبر

لطفا شمارهخ تماس خود را وارد نمائید

ورودی نامعتبر

هر درخواست دارای یک «کد آگهی» می باشد که در قسمت «ویژگیها» درج شده است.

ورودی نامعتبر

لطفا اعداد را بازنویسی فرماید:
عوض کردن اعداد لطفا اعداد را به صورت انگلیسی وارد نماید.