بابازار املاک

آپارتمان 71 متری

آپارتمان 71 متری

سند آزاد
جدید
266,000,000 تومان
آپارتمان 73 متری

آپارتمان 73 متری

سند آزاد
جدید
240,000,000 تومان
آپارتمان 72 متری

آپارتمان 72 متری

سند آزاد
جدید
265,000,000 تومان
آپارتمان 89 متری

آپارتمان 89 متری

سند در دست اقدام
165 میلیون تومان
مغازه 29 متری

مغازه 29 متری

سند آزاد
435,000,000 تومان