شما در حال ارسال درخواست جدید هستید. لطفا نوع درخواست خود را در قسمت «نوع درخواست» مشخص نمایید.
درخواست جدید
قوانین استفاده از «بابازار» *
تصاویر
تعداد تصاویر مجاز: 5
تعداد تصاویر به حداکثر رسیده.جهت آپلود تصویر جدید لطفا برخی از تصاویر قدیمی را حذف کنید

Unfortunately images multiupload was unable to start, there are probably some script errors on site. Please check this article: IMAGES MULTIUPLOAD DOESN'T WORK? - HERE'S THE FIX.

ثبت آگهی ویژه(اختیاری)
ثبت آگهی در «بابازار» کاملا رایگان می باشد و لذا تکمیل این قسمت کاملا اختیاری می باشد.ضمنا امکان انتخاب یک و یا همه ویژگیها به صورت همزمان وجود دارد.
اولین در گروه خود باشید
آگهی شما - تا زمان ثبت آگهی ویژه بعدی - در ابتدای لیست آگهی ها نمایش داده خواهد شد.
آگهی کادر دار
آگهی شما با کادر رنگی در بین سایر آگهی ها نمایش داده خواهد شد.
افزودن پس زمینه
آگهی شما با پس زمینه ای با رنگی متفاوت در بین سایر آگهی ها نمایش داده خواهد شد.
لغو