جستجوی ملک                   
ثبت ملک                           
ثبت درخواست                    
جستجو در درخواست های    

آپارتمان 90 متری - پردیس یک
توضیحات شخصی ساز میباشد - کلا 2 طبقه - هر طبقه 2 واحد
480,000,000 تومان
آپارتمان 93 متری - پردیس یک
توضیحات طبقه سوم از مجتمع 4 طبقه هر طبقه 3 واحد - سند آزاد
550,000,000 تومان
آپارتمان 90 متری - پردیس یک
توضیحات طبقه سوم از آپارتمان 4 طبقه - هر طبقه 2 واحد - سند آزاد
540,000,000 تومان